18e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
545 Wij willen samen vieren
Antwoordpsalm:
P196 18e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4a Alleluia — Ik ben het levende brood
Bij de bereiding van de gaven:
531 God die ons heeft voorzien
535 Het brood, het goede brood
Communiezang:
543 Zeven was voldoende
766 Brood zal ik u geven
Slotlied:
531 God die ons heeft voorzien

Elke eucharistie op zondag is een feestelijk samenkomen rond het Woord en het Brood dat de Heer ons schenkt. Vandaag is er een bijzondere reden om als intredezang te zingen: Wij willen samen vieren de daden van de Heer, wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer (545): het evangelie spreekt ons vandaag van de Heer die voor een grote menigte het brood breekt.

De lezing van de profeet Jesaja is een dringende uitnodiging om vanuit nood en hulpbehoevendheid naar de Heer te gaan: bij Hem is er overvloed aan echt voedsel en echte drank. Het keervers bij antwoordpsalm 145 sluit daar bij aan: Gij opent uw hand, Heer, en zegent ons (P 196).

Als communiezang kan men verwijzen naar het evangelie van de vijf broden en twee vissen. Lied 543 doet dit in de eerste strofe: Zeven was voldoende, vijf en twee, zeven was voldoende voor vijfduizend. In de volgende strofen volgt de ‘toepassing’ op de eucharistische tafel, waar de Heer ons voedt met zijn eigen leven: Jezus is voldoende voor ons allen ... Voed ons met uw leven. Er zijn natuurlijk ook nog andere liederen die naar het brood verwijzen: 535 Het brood, het goede brood of 766 Brood zal Ik u geven. Ook een echo op de krachtige tweede lezing is mogelijk, met lied 531 God die ons heeft voorzien.