11e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
529 Gij, dienaars aan de Heer gewijd
578 Volk van God
Antwoordpsalm:
P139 11e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
509 Mens voor de mensen
776 Stem die ons roept
Communiezang:
562 Jezus die langs het water liep
Slotlied:
559 De Heer heeft mij gezien

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 562 Jezus die langs het water liep