10e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
522 Heer, laat mij voor uw altaar komen
534 Wie naar het altaar gaat
Antwoordpsalm:
P75 10e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4j Alleluia — Maak ons hart ontvankelijk, Heer
Bij de bereiding van de gaven:
727 Alleen wie het gegeven is
Communiezang:
301 Veel hoger dan Abraham klom
562 Jezus die langs het water liep
Slotlied:
776 Stem die ons roept

Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
ZJ 309 Zo spreekt de Heer

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
ZJ 301 Veel hoger dan Abraham klom (vooral str 1+5)