9e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
707 Indien de Heer het huis niet bouwt
735 Zomaar een dak boven wat hoofden
754 De vreugde voert ons naar dit huis
Antwoordpsalm:
P49 9e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4f Alleluia — Het woord is nabij
Bij de bereiding van de gaven:
737 Uw woord omvat mijn leven
739 Als gij naar de woorden luistert
Communiezang:
504 Wanneer ik door de velden ga
Slotlied:
936 Wie Gods rechte wegen gaat

In het evangelie van vandaag maakt Jezus de vergelijking tussen iemand die zijn huis op rotsgrond bouwde en iemand die hetzelfde deed op het zand. Hiermee kan men als intredezang lied 707 verbinden: Indien de Heer het huis niet bouwt of een ander lied dat het beeld van het ‘huis’ uitwerkt: 735 Zomaar een dak boven wat hoofden of 754 De vreugde voert ons naar dit huis.

Antwoordpsalm 31 herneemt het beeld van de rots en bidt: Wees mij een rots, Heer, waar ik vluchten kan (P 49).

Als communiezang passen enkele liederen die de waarde van Gods Wet bezingen, in aansluiting bij de eerste lezing: 504 Wanneer ik door de velden ga (zeker strofe 4), 936 Wie Gods rechte wegen gaat, 737 Uw woord omvat mijn leven of 739 Als gij naar de woorden luistert. Dit laatste lied is helemaal geschreven in de geest van Deuteronomium.