6e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
567 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
576 Bouwen aan een wereld
Antwoordpsalm:
P162 6e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4d Alleluia — Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven:
535 Het brood, het goede brood
761 Een lamp voor mijn voet is uw woord
Communiezang:
550 Welzalig wie de rechte wegen gaan
Slotlied:
936 Wie Gods rechte wegen gaat

De Bergrede is de wet van het Nieuwe Testament. Daarom krijgen in deze viering bewerkingen van psalm 119 (118), de grote lofzang op de Wet, een bijzondere plaats. Als intredezang kan men lied 567 zingen: Een smekeling, zo kom ik voor uw troon.

De verzen van de antwoordpsalm zijn ook uit psalm 119 genomen. Het keervers is een zaligspreking: Gelukkig die leven naar de wet van de Heer (P 162). Het alleluia 4i sluit helemaal aan bij het alleluia-vers in het lectionarium.

Bij de communie kan men van lied 550 de laatste strofen zingen (5-7). Als processiegezang past ook een andere psalmbewerking: 761 Een lamp voor mijn voet is uw woord. Ofwel kiest men voor lied 936 Wie Gods rechte wegen gaat. Daarin wordt vertelt hoe de trouw aan Gods Woord niet zonder antwoord blijft bij God.