3e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
203 De mensen die gaan in het duister
210 Heer, hoe zijt Gij gekomen
754 De vreugde voert ons naar dit huis
Antwoordpsalm:
P41 3e zondag door het jaar - A
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
373 Mogen allen één zijn
776 Stem die ons roept
Communiezang:
562 Jezus die langs het water liep
Slotlied:
720 Door de wereld gaat een woord

Net als vorige zondag, mag de verwondering om God die zich zo nabij aan mensen openbaart, ook vandaag doorklinken in de keuze van de intredezang: Heer, hoe zijt Gij gekomen, Gij die geboren zijt … die God met ons wilt heten (210).

Gods komst wordt nog altijd – zo kort na de kerstviering – bezongen als het licht in onze duisternis. Jezus’ komst vervult de Jesaja-profetie: het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd. Deze tekst is bijna als een adreskaartje van Jezus van Nazaret. Hij komt zowel in de eerste lezing als in het evangelie voor. Antwoordpsalm 27 herneemt het beeld van het licht: de keervers P 41 luidt: De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen?

Voor de communiezang kan men eventueel verder putten uit het lied 720: Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Zo is Jezus op weg gegaan van Judea naar Galilea. Hij predikte en riep op tot bekering.

Leest men echter de evangeliepassage in zijn geheel voor, dan omvat dit ook het verhaal van de roeping van de eerste leerlingen. In dat geval kan men als communiezang ook kiezen voor Jezus die langs het water liep (562). Dit veronderstelt vanzelfsprekend voorafgaand contact tussen de personen die instaan voor de evangelielezing, voor de homilie en voor de liedkeuze.