Pinksteren

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
409 Kom, Schepper, Geest
410 De Geest des Heren
Antwoordpsalm:
P144 Pinksteren op de vooravond - ABC
P144 Pinksteren op de dag zelf - ABC
Alleluia-vers:
3g Alleluia — Kom, heilige Geest
Bij de bereiding van de gaven:
430 Nu bidden wij de heilige Geest
Communiezang:
433 Geest van hierboven
436 Gods adem die van boven kwam
Slotlied:
447 Geest van God, adem van leven
Gregoriaans:
84 Veni Sancte Spiritus
85 Veni, creator Spiritus


Wij hebben een rijke keuze aan mooie pinksterliederen die dit hoogfeest zingend kunnen omkransen. Als intredezang is zeker het meest aangewezen: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (410).

Als Kyrie-litanie kan men vandaag eventueel 450 zingen: Win onze harten voor uw Geest.

De scheppingspsalm 104 hoort thuis bij het Pinksterfeest. Het keervers legt de nadruk op de levenwekkende kracht van Gods Geest: Zend uw geest en maak uw schepping weer nieuw (P 143). Zo actualiseert de antwoordpsalm het verhaal van de uitstorting van de Geest. Dit aspect klinkt ook mooi door in het lied Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest gebeurt aan ons vandaag (419). Dit is dan ook een mogelijk alternatief voor de psalm. Een andere mogelijkheid is nog de biddende aanroeping Kom, Schepper, Geest (409) of de gregoriaanse versie: Veni, creator Spiritus (85).

Zoals op Pasen is er ook op Pinksteren na de tweede lezing en als inleiding op het evangelie een sequentie. Zingt Jubilate bevat de gregoriaanse versie: Veni, sancte Spiritus (84).

Alleluia-vers 3g Kom, heilige Geest is speciaal voor deze dag gemaakt, op de tekst van het vers uit het lectionarium.

Wie op deze hoogdag de voorkeur geeft aan een gezongen voorbede, vindt hiervoor een goede vormgeving, aangepast aan dit pinksterfeest, in lied 734 Wij bidden U.

Bij de communiezang is er een rijke keuze mogelijk tussen 431 Wat zijn de goede vruchten, 433 Geest van hierboven, 436 Gods adem die van boven kwam of 447 Geest van God, Adem van leven.