Opdracht van de Heer

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
530 Zo vriendelijk en veilig
756 Wij komen als geroepen
Antwoordpsalm:
P34 Opdracht van de Heer - ABC
Alleluia-vers:
4g Alleluia — Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven:
531 God die ons heeft voorzien
Communiezang:
912 Nu is het woord gezegd
Slotlied:
818 Dat het licht
Gregoriaans:
71 Lumen ad revelationem gentium


Als intredelied kan men 530 Zo vriendelijk en veilig als het licht nemen of ook 756 Wij komen als geroepen. In de vooravondviering kan men ook kiezen voor 801 Vriendelijk licht van de heilige glorie of 803 Vriendelijk licht dat heel de dag.

De eerste lezing uit de profeet Maleachi spreekt ons over de Heer die zijn tempel binnentreedt, voorafgegaan door zijn gezant. De keuze voor psalm 24 als antwoordpsalm ligt dan ook voor de hand: de deuren van de tempel worden opgeroepen om zich te openen, zodat de Koning van de glorie kan binnengaan. Het keervers P34 luidt: De Heer van de hemelse machten, Hij is de Koning der glorie.

Als communiezang kan men de bewerking voorzien van de lofzang van Simeon in lied 912 Nu is het woord gezegd. Na de communie of bij de wegzending past op deze dag heel mooi lied 818 Dat het licht.