Kerstmis in de nacht

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
115 De nacht loopt ten einde
206 Komt ons in diepe nacht ter ore
Antwoordpsalm:
P223 Kerstmis in de nacht - ABC
P113 Kerstmis aan de vooravond - ABC
Alleluia-vers:
3b Alleluia — Ik verkondig u een blijde boodschap
Bij de bereiding van de gaven:
230 Gezegend Woord
Communiezang:
201 Nu zijt wellekome
229 Door het donker hier gekomen
Slotlied:
218 Komt allen tezamen
228 Als een ster in lichte luister


Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing:
- ZJ 219 Het volk dat wandelt in het duister
- ZJ 203 De mensen die gaan in het duister
- ZJ 109 Er komt gehoor voor onze nood

Inhoudelijk aansluitend bij de tweede lezing:
- ZJ 209 Gods genade is verschenen

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
- ZJ 213 Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
- ZJ 218 Komt allen tesamen
- ZJ 201 Nu zijt wellekome (vooral str. 1, 2, 3)
- ZJ 221 Eer zijn God in onze dagen
- ZJ 211 Wat werd verhoopt (vooral str. 1, 2, 3, 5)