4e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
111 Geen kracht meer om te leven
124 Bevrijd ons, Heer
68 Rorate caeli
Antwoordpsalm:
P32 4e zondag van de advent - A
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
109 Er komt gehoor voor onze nood
204 Al wie dolend in het donker
Communiezang:
121 O kom, o kom, Immanuel
126 Als die koning zal verschijnen
Slotlied:
103 Ik heb mijn hart tot U geheven
128 Wij zingen door de tranen heen
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII


Op de Rorate-zondag zingen wij als intredezang vanzelfsprekend lied 124 Bevrijd ons, Heer en dan mag alleszins de derde en de laatste strofe niet vergeten worden: ‘Schep moed, mijn volk, ik zal u vertroosten ... Ik kom naar u toe, Ik zal u redden.’ Men kan ook de oorspronkelijke Latijnse versie zingen, onder nr. 68, of lied 111 Geen kracht meer om te leven, dat op het Rorate is geïnspireerd.

De profetie van de eerste lezing over de Immanuel - God met ons – loopt uit op de uitnodiging van antwoordpsalm 24: ‘Open de poorten voor de koning der glorie’ (P 32).

Het lied van de kerstnoveen, O kom, o kom Immanuel (121), kan men vandaag als communiezang zingen, liefst volledig. Zo dicht bij Kerstmis kan deze beroemde samenvatting van de O-antifonen eigenlijk niet achterwege blijven. Wenst men dit lied vandaag reeds een plaats te geven na de tweede lezing in plaats van het alleluia, dan kan men hier een ander lied programmeren dat past bij het einde van de advent: 103 Ik heb mijn hart tot U geheven, 126 Als die koning zal verschijnen of 128 Wij zingen door de tranen heen.