3e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
104 Kom tot ons, de wereld wacht
119 Verblijdt u in de Heer
Antwoordpsalm:
P64 3e zondag van de advent - A
P65 3e zondag van de advent - A
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
124 Bevrijd ons, Heer
Communiezang:
105 Omdat Hij niet ver wou zijn
132 Gij zijt de wereld aangekondigd
Slotlied:
120 Gij zijt een mensenzoon
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII
68 Rorate caeli


Dat de advent een tijd van grote vreugde is, moge vooral op deze Gaudete-zondag blijken. Kunnen we dan anders beginnen dan met de intredezang 119 Verblijdt u in de Heer? Zoals op de vorige zondagen in deze tijd van vreugde en hoop om de komst van de Heer, lezen we een visioen van Jesaja. Hij laat de Heer zelf aan het woord, die belooft dat woestijn en steppe zich zullen verheugen, dat de ogen van de blinden open zullen gaan en de oren van de doven geopend worden, dat de lamme zal springen als een hert. Het keervers van antwoordpsalm 146 verwoordt dan de smekende vraag van de gelovigen die uitzien naar hulp: ‘Kom, Heer, om ons te redden’ (P 64-65).

Het evangelie van deze derde zondag biedt steeds een confrontatie tussen de voorloper Johannes en ‘Hij die komen moet’. Zo horen wij vandaag in het evangelie Johannes’ vraag: ‘Zijt Gij de komende of hebben wij een ander te verwachten?’ Deze vraag is toonaangevend voor de liturgie van deze zondag. Als communiezang kan men daarom kiezen tussen 105 Omdat Hij niet ver wou zijn (vooral het refrein sluit aan bij het evangelie: ‘Midden onder u staat Hij die gij niet kent’), 120 Gij zijt een mensenzoon, of 132 Gij zijt de wereld aangekondigd. Inderdaad, de advent houdt niet op te zingen over de Komende, maar elke eucharistieviering herinnert er ons ook weer aan dat Hij reeds midden onder ons staat, dat Hij ons door zijn aanwezigheid doet herleven.