2e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: A

Intredelied:
115 De nacht loopt ten einde
123 Nu daagt het in het oosten
Antwoordpsalm:
P97 2e zondag van de advent - A
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
109 Er komt gehoor voor onze nood
129 Wij wachten op de koning
Communiezang:
112 Kwam van Godswege
131 Bode die zijn weg bereidde
Slotlied:
130 Tastend langs de wand
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII
68 Rorate caeli


De liturgie van deze zondag combineert de belofte van heil (Jesaja) met een oproep tot bekering (Johannes). Als intredezang passen ondermeer lied 115 De nacht loopt ten einde of 123 Nu daagt het in het Oosten. Telkens klinkt de vreugde door om de nakende dageraad van Gods verlossing.

Na het vredesvisioen van de grote adventsprofeet (‘Dan huist de wolf bij het lam ... grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong’) en de aankondiging dat de wortel van Isaï zal opgericht staan als een banier, vormt antwoordpsalm 72 (71) een mooie echo: ‘Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien’ (P 97). Zeker op de tweede en derde adventszondag is het Alleluia-vers 3a bijzonder aangewezen, omdat het de boodschap van Johannes de Doper verwoordt, die op die dagen in het evangelie centraal staat. Zijn roepstem in de woestijn klinkt in het evangelie.

Een echo hierop biedt het lied bij de communie 112 Kwam van Godswege (dit kan in dialoog gezongen worden tussen de gemeenschap en een solist die de teksten van Johannes de Doper voorzingt). Een andere mogelijkheid vormt lied 130 Tastend langs de wand. De tekst spreekt zowel van het – soms twijfelende – zoeken naar het licht, als van de profeet die oproept tot hoop: ‘komt een man die loopt te dromen, gloeiend vuur heeft hem aangeraakt, zingt: het is nog niet te laat voor de vrede die zal komen’. Nog een alternatief: van lied 131 Bode die zijn weg bereidde passen vandaag de eerste vier strofen ook als zang na de communie.