Sacramentsdag

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
545 Wij willen samen vieren
578 Volk van God
Antwoordpsalm:
P147 Sacramentsdag - C
Alleluia-vers:
4g Alleluia — Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven:
526 Al wat er nodig is
535 Het brood, het goede brood
673 De hemel reikt ons leeftocht aan
Communiezang:
543 Zeven was voldoende
766 Brood zal ik u geven
Slotlied:
728 U kennen, uit en tot U leven
Gregoriaans:
86 Tantum ergo


Een heel passende intredezang voor dit hoogfeest vormt 545 Wij willen samen vieren de daden van de Heer, wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer.

De antwoordpsalm 110 is gekozen omwille van de vermelding van de priester Melchisedek in de eerste lezing. Vandaar ook de keuze van het keervers: “Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek” (P 147).

Het alleluia-vers 4a laat de verrezen Heer aan het woord: “Ik ben het levende brood voor het leven van de wereld.”

Vandaag is het ook aangewezen om bij het aanbrengen van de offergaven (liefst in een processie) en de bereiding van het altaar een lied te zingen dat de thematiek van de eucharistie uitdrukt. Enkele mogelijkheden zijn: 526 Al wat er nodig is, 535 Het brood, het goede brood, 547 Het brood in de aarde, 673 De hemel reikt ons leeftocht aan.

Als echo op de evangelielezing kan men bij de communiezang lied 543 nemen: Zeven was voldoende, vijf en twee … voor vijfduizend op de heuvels langs de zee. Andere mogelijkheden zijn 766 Brood zal ik u geven of 728 U kennen, uit en tot U leven. Het eerste lied biedt een mooie dialoog tussen de verrezen Heer en de gemeenschap; het tweede lied is een hymne tot Christus, die uitstekend past bij een eventueel moment van aanbidding, aansluitend bij de eucharistieviering.