25e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
569 God die leven hebt gegeven
758 Jij die bent
Antwoordpsalm:
P151 25e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
564 Weest niet bezorgd
Communiezang:
324 Waar is de plaats die vrede lacht?
928 Niemand van ons leeft voor zichzelf
Slotlied:
757 Het woord, het goede woord van God

Er gaat van deze zondagsliturgie een grote noodkreet uit om rechtvaardigheid en een even scherpe aanklacht tegen onrecht en uitbuiting. Lied 758 Jij die bent brengt ons in herinnering dat de naam van God zelf ons oproept tot solidariteit met de armen en verdrukten. De viering kan even goed starten met lied 569: God die leven hebt gegeven … alle vrucht der velden moeten wij U vergelden … opdat op aarde …niemand honger lijdt.

Antwoordpsalm 113 (112) bevestigt dat God de kant kiest van de armen. P 151 zingt: “Looft nu de Heer, die de kleinen verheft”. Het tweede deel van het alleluia-vers van deze zondag vinden we terug in 4h.

De grote vraag naar wat wij doen met onze medemens en hoe wij onze bezittingen beheren, kan bij de communie zingend worden hernomen: “communie” aan de Heer Jezus is ook communiceren aan de medemens, aan zijn vreugde en pijn! In de derde strofe van 928 luidt het: “Waarom veroordeelt gij uw broeder dan? Waarom veracht gij hem? … van mens tot mens is hij uw lotgenoot.” Andere liederen die oproepen tot solidariteit en gerechtigheid zijn bijvoorbeeld 757 Het woord, het goede woord van God en 324 Waar is de plaats die vrede lacht?