31e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
534 Wie naar het altaar gaat
822 Alles begon met God
Antwoordpsalm:
P16 31e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4k Alleluia — Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
Bij de bereiding van de gaven:
420 Aan wat op aarde leeft
Communiezang:
594 Wie oren om te horen heeft
Slotlied:
548 Zo lief heeft God de wereld


Inhoudelijk aansluitend bij de eerste lezing: ZJ 594 Wie oren om te horen heeft