14e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
578 Volk van God
705 Het eerste woord zal vrede zijn
Antwoordpsalm:
P85 14e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4d Alleluia — Ik ben de weg
Bij de bereiding van de gaven:
705 Het eerste woord zal vrede zijn
779 Ik ben de wijnstok
Communiezang:
841 Hoe zouden wij geloven, Heer
Slotlied:
579 Uw koninkrijk komt

De intredezang Volk van God zijn wij hier samen … Gij roept ons bij onze namen (578) is een lied voor elke zondag. Maar het vertolkt bijzonder goed de vreugde die in de eerste lezing van vandaag doorklinkt. Men kan ook met lied 705 Het eerste woord zal vrede zijn meteen de thematiek van het evangelie aankondigen.

De antwoordpsalm sluit goed aan bij de Jesaja-profetie over Jeruzalem: Verheug u met Jeruzalem! Jeruzalem zal uw troost zijn! Psalm 66 nodigt uit tot dankbare aanbidding en lofprijzing: “Jubelt voor God, alle landen der aarde” (P 85).

Het evangelie verhaalt de uitzending van de 72 leerlingen die aan stad en land de nabijheid van het koninkrijk Gods gaan verkondigen. Vandaar als communiezang 579 Uw koninkrijk komt, vrede en vreugde. Ofwel kan men ook lied 841 Hoe zouden wij geloven, Heer zingen. De tekst staat stil bij de ketting van verkondigers, die de boodschap van het Evangelie tot in onze tijd hebben doorgegeven.