9e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
753 Zolang wij ademhalen
776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm:
P219 9e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
546 Hij nam de Schrift
Communiezang:
826 Gij die mijn wezen
924 Ik sta voor u in leegte en gemis
Slotlied:
818 Dat het licht

De honderdman uit het evangelie smeekt Jezus om bij hem langs te komen om zijn zieke knecht te genezen. Het lied 924 Ik sta voor U in leegte en gemis sluit aan bij het gevoel van de honderdman. Staan wij ook niet af en toe in leegte en gemis voor de Heer?