21e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
756 Wij komen als geroepen
914 Roept God een mens tot leven
936 Wie Gods rechte wegen gaat
Antwoordpsalm:
P58 21e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
562 Jezus die langs het water liep
569 God die leven hebt gegeven
Communiezang:
570 Gij zijt mijn goed, mijn overvloed
Slotlied:
739 Als gij naar de woorden luistert


De Bijbelse boodschap van deze zondag stelt ons voor de scherpe keuze. Wie voor de Heer kiest, moet het op een radicale wijze doen (eerste lezing), wie door de Heer geroepen wordt, moet op die roeping ingaan zonder enig compromis (evangelie). Vandaar onze intredezang 914: Roept God een mens tot leven ... Hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe. Men zingt zeker ook de zevende en de achtste strofe. Gelijkaardig van teneur is lied 936 Wie Gods rechte wegen gaat … heeft een meester die hem dient, God verkeert met Hem als vriend.

Voor de derde week op rij klinkt het keervers P 58 bij de antwoordpsalm 34. Ditmaal richten de psalmverzen de aandacht op de keuze die de mens moet maken: voor de Heer en tegen het kwaad. Een goed alternatief vormt lied 550 Welzalig wie de rechte wegen gaan.

Het alleluia-vers 4h sluit perfect aan bij de tekst van het lectionarium.

De mooie belijdenis op het einde van het evangelie ‘Heer, uw woorden zijn woorden van eeuwig leven’ vindt een echo in communiezang 570: Gij zijt mijn goed, mijn overvloed, Gij zijt mijn brood, mijn beker ... al mijn levensteken. Lied 739 Als gij naar de woorden luistert sluit dan weer goed aan bij de eerste lezing.