18e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
507 Gij zijt een bron
525 God zij geloofd om Kanaän
545 Wij willen samen vieren
Antwoordpsalm:
P102 18e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
766 Brood zal ik u geven
Communiezang:
526 Al wat er nodig is
673 De hemel reikt ons leeftocht aan
Slotlied:
514 Zolang er mensen zijn op aarde
575 Zolang er mensen zijn op aarde


Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 766 Brood zal Ik u geven

Na de passage over het broodwonder volgt vandaag het gesprek dat er uit voort vloeit. De Heer geeft het voedsel dat werkelijk verzadigt. Wie daarvan eet, krijgt geen honger meer. Als intredezang past God zij geloofd om Kanaän (525) dat de overvloed van het Beloofde Land oproept. Zo zitten wij meteen op het goede spoor voor deze zondag over het brood uit de hemel.

De antwoordpsalm 78 sluit helemaal aan bij het verhaal over het manna in de woestijn. Het keervers (P 102) luidt: De Heer gaf hun brood uit de hemel. Ook lied 317 Israël trok Egypte uit spreekt over het water en brood dat de Heer in de woestijn geeft. Of men kan een lied van vorige zondag hernemen: Het brood .. het goede brood (535).

Lied 673 De hemel reikt ons leeftocht aan bezingt Jezus Christus niet alleen als het levende brood, maar schetst ook de hele dynamiek van zijn leven: graan dat in de aarde valt en sterft om zo vruchten te dragen en voedsel te worden voor velen. Een mooi communielied dus. Meer vertrouwd is een van de versies van Zolang er mensen zijn op aarde (514 en 575) of ook nog 526 Al wat er nodig is om te bestaan.