5e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
562 Jezus die langs het water liep
776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm:
P192 5e zondag door het jaar - C
Alleluia-vers:
4g Alleluia — Uw woord is een lamp
Bij de bereiding van de gaven:
569 God die leven hebt gegeven
Communiezang:
756 Wij komen als geroepen
776 Stem die ons roept
Slotlied:
593 Ga in het schip
739 Als gij naar de woorden luistert

Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
ZJ 562 Jezus die langs het water liep

De intredezang (562) is een aankondiging van het evangelie dat verhaalt over Jezus aan de oever van het meer: “Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep”. Algemener van inhoud is 776 Stem die ons roept, maar daar wordt de dynamiek van de eucharistie al ter sprake gebracht: “brood om te worden, wijn om te delen”.
Bij een viering in de morgen kan ook het lied 829 Nu ons het morgenlicht verschijnt gekozen worden. Zowel de thematiek van de roeping (“roept ons uw stem bij onze naam”) als de navolging van Jezus (“als wij vandaag de weg inslaan waarop uw Zoon is voorgegaan”) komen er in aan bod.

De antwoordpsalm sluit aan bij de gevoelens van huiver en eerbied uit de eerste lezing, maar met een accent op de dankbare verwondering om Gods aandacht, die de psalmist doet zingen: “U wil ik loven, mijn God en koning” (P 192).

Tussen haakjes: het eerste deel van de tekst van het Heilig uit het eucharistisch gebed gaat terug op het verhaal uit de eerste lezing. Eventueel kan dit een aanknopingspunt zijn voor de homilie, of voor het aanleren van een nieuw Heilig.

Als communielied past 756 Wij komen als geroepen, dat de fundamentele roeping van de christenen als “kinderen van het licht” overweegt. Een andere mogelijkheid vormt 739 Als gij naar de woorden luistert. Hierin wordt de band gelegd tussen het beluisteren van de schriftwoorden tijdens de eucharistieviering en de nieuwe levenswijze die er uit voortvloeit: “Als gij naar de woorden luistert die hier tot u zijn gezegd… wijzen zij de goede weg”.