4e zondag van de paastijd

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
572 De aarde is vervuld
776 Stem die ons roept
Antwoordpsalm:
P139 4e zondag van de paastijd - C
Alleluia-vers:
3f Alleluia — Verheugt u allen
4e Alleluia — Ik ben de goede herder
Bij de bereiding van de gaven:
420 Aan wat op aarde leeft
Communiezang:
506 Mijn Herder zijt Gij
702 De Heer die leeft
Slotlied:
373 Mogen allen één zijn
Gregoriaans:
53 Kyriale I
De intredezang loopt weer samen met het gregoriaanse introïtus. Oe aarde is vervuld van goederentierenheid (572).

Inleidend op het evangelie van de Goede Herder zingen wij als Alleluiavers op deze zondag de tweede strofe van 405 met bijhorende alleluia-refrein ofwel de eerste strofe van 414.

De communiezang blijft uiteraard zingen van de Goede Herder die ons leidt en voedt en laaft, geneest en verzorgt. Dat kan met De Heer die leeft (702): Toen zijt Gij zelf ons voorgegaan, getrouwe Herder is zijn naam. Maar hier moeten zeker alle strofen gezongen worden. het kan uiteraard ook met de berijming van psalm 23 in lied 506: Mijn herder zijt Gij, aan niets ontbreekt het mij.