4e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
101 Ruk open, Heer
111 Geen kracht meer om te leven
124 Bevrijd ons, Heer
68 Rorate caeli
Antwoordpsalm:
P104 4e zondag van de advent - C
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
109 Er komt gehoor voor onze nood
132 Gij zijt de wereld aangekondigd
Communiezang:
103 Ik heb mijn hart tot U geheven
121 O kom, o kom, Immanuel
Slotlied:
750 Wees gegroet Maria
770 God wil een tempel bouwen
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII
68 Rorate caeli
Op de Rorate-zondag zingen wij als intredelied vanzelfsprekend nr. 124: Bevrijd ons Heer, en dan mag alleszins de derde en laatste strofe niet vergeten worden: Schep moed, mijn volk, ik zal u vertroosten… Ik kom naar u toe, ik zal u redden. Men kan het ook in het Latijn zingen (68) of lied 111 Geen kracht meer om te leven kiezen, dat op het Rorate is geïnspireerd.

Nu Kerstmis heel dichtbij is, kan 134 Doorbreek de ban van ons gemis als Kyrie-litanie gezongen worden.

Bij psalm 80, één van de meest typische adventspsalmen, hoort het keervers P 104.

Het lied van de kerstnoveen - O kom Immanuël (121) - kan men vandaag als communielied zingen, liefst volledig. Zo dicht bij Kerstmis kan deze beroemde samenvatting van de O-antifonen eigenlijk niet achterwege blijven. Wenst men dit lied vandaag reeds een plaats te geven na de tweede lezing i.p.v. het Alleluia, dan kan men bij de communie op deze zondag een Marialied zingen dat aansluit bij het evangelie: 744: Dat u alle zegen zij! Maar nog meer gezegend Hij, die gij draagt! Andere liederen die goed passen op het einde van de advent zijn: 103 Ik heb mijn hart tot U geheven (…het eeuwig licht is reeds ontvangen, de Maagd verwacht haar Kind), 109 Er komt gehoor voor onze nood, 128 Wij zingen door de tranen heen.