3e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
119 Verblijdt u in de Heer
129 Wij wachten op de koning
Antwoordpsalm:
P212 3e zondag van de advent - C
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
124 Bevrijd ons, Heer
130 Tastend langs de wand
Communiezang:
107 Een stad van vrede zoeken wij
112 Kwam van Godswege
Slotlied:
125 Zal er ooit een dag van vrede
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII
68 Rorate caeli
Dat de advent een tijd van grote vreugde is, moge vooral op deze Gaudete-zondag blijken. Kunnen we dan anders beginnen dan met het intredelied 119 Verblijdt u in de Heer?

Bij de antwoordzang uit het lectionarium (Jes. 12) kan men het keers P 212 gebruiken dat mooi het thema van de vreugde vertolkt.

Voor de communiezang kunnen we lied 112 van vorige zondag hernemen, nu met de klemtoon op de strofen 5-7. De vijfde strofe herneemt immers letterlijk de aanvang van het evangelie: “Doper, wat moeten wij doen?” Ook de tweede en derde strofe uit lied 107: Een stad van vrede zoeken wij, hernemen de boodschap van Johannes. Andere, meer algemene keuzes bij de communie zijn 132 Gij zijt de wereld aangekondigd of 133 Gij die aangeroepen wordt, waarvan de tekst een gebed is.