2e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: C

Intredelied:
115 De nacht loopt ten einde
123 Nu daagt het in het oosten
131 Bode die zijn weg bereidde
Antwoordpsalm:
P173 2e zondag van de advent - C
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
128 Wij zingen door de tranen heen
526 Al wat er nodig is
Communiezang:
112 Kwam van Godswege
Slotlied:
104 Kom tot ons, de wereld wacht
Gregoriaans:
52 Kyriale XVII
68 Rorate caeli
De liturgie van deze zondag heeft altijd iets gehad van een bazuinstoot van de vreugdebode die de komst van de Heer aankondigt. De sfeer van deze zondag is daarom heel goed weergegeven door het intredelied 115 dat een eigen dynamiek heeft om deze viering aan te vatten: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij… onverwacht komt de Mensenzoon, de morgenster. Een tweede keuze is lied 123: Nu daagt het in het Oosten. Ook daar klinkt de vreugde door om de nakende dageraad van Gods verlossing.

Bij de tekst van de antwoordpsalm (ps. 126) past de keervers P 173. Men kan ook als antwoordzang lied 922 zingen dat op de psalm is gebaseerd: Als God ons thuisbrengt. God leidt zijn volk immers naar het licht en omgeeft het met zijn barmhartigheid en gerechtigheid.

Op de tweede en derde adventszondag is het Alleluia 3a bijzonder geschikt, omdat het de boodschap van Johannes de Doper verwoordt. Naast Jesaja is hij de andere grote adventsprofeet, die vandaag en volgende zondag in het evangelie centraal staat. Met hem begint werkelijk de blijde boodschap, zoals het begin van het evangelie onderstreept. Zijn roepstem in de woestijn klinkt in het evangelie en blijft op doordringende wijze klinken in het communielied dat wij (misschien in de dialoog met een solist die de teksten van Johannes de Doper voorzingt) vandaag zingen: Kwam van Godswege een man in ons bestaan (112). We zingen vooral strofen 1-4. Een meer beschrijvend lied over Johannes is 131 Bode die zijn weg bereidde. Ook hier passen vandaag vooral de eerste vier strofen.